اطلاعیه مهم شرکت کوشاخودرو

در پاسخ به لیست ۶۴۸۱ ثبت سفارش دستکاری شده و یکصد شرکت متخلف اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت که نام این شرکت در لیست مذکور قید گردیده است مراتب ذیل را به استحضار عموم می‌رساند:
ثبت سفارش مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ این شرکت کاملاً براساس شرایط و ضوابط قانونی و همچنین پرداخت عوارض قانونی صورت گرفته است که در واقع اخذ عوارض قانونی ثبت سفارش به نوعی تنفیذ ثبت سفارشهای صورت گرفته از ناحیه سازمان توسعه تجارت ا یران می‌باشد. این در حالیست که سازمان توسعه تجارت در اقدامی بحث‌برانگیز به آرشیو نمودن ثبت سفارش متنازعُ‌فیه اقدام نمودند و پس از مکاتبات بسیار این شرکت با مقامات صالحه از جمله دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات صنعت، معدن و تجارت ایران سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ به شماره ۹۶/۲۱۰/۱۳۴۲۰۰ اعلام داشتند ثبت سفارش‌های مذکور بعد از ابلاغیه ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ معاون اول محترم ریاست جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صادر گردیده و در حال حاضر فراهم کردن امکان دسترسی و بهره‌برداری از آن با بخشنامه فوق مغایرت دارد. این در حالیست که بر فرض صحت این امر و بر فرض انتشار ابلاغیه مذکور و اجرایی شدن آن، به نظر می‌رسد اولین دستگاه اجرایی جهت اجرای ابلاغیه مذکور و بستن سامانه ثبت سفارش، سازمان توسعه تجارت ایران می‌باشد که به آن عمل ننموده اند و در این خصوص هیچگونه تقصیری متوجه این شرکت نبوده و نیست. کمااینکه در این خصوص شرکت کوشا خودرو نگین نسبت به طرح دعوی به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران در دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی اقدام نموده و در نهادهای فوق الذکر در حال رسیدگی می‌باشد. یادآور می‌شود از محل ثبت سفارش اعلامی هیچ خودرویی تاکنون وارد کشور نگردیده است.
علی ایحال به نظر می‌رسد انتشار لیست واردکنندگان خودرو توسط سازمان توسعه تجارت ایران، فرافکنی آن سازمان در جهت قبول ننمودن تخلفات خود صورت گرفته چرا که همانطور که در بدو این بیانیه به استحضار رسید سازمان مذکور آرشیو شدن خودروهای ثبت سفارش شده را به علت تأخر ثبت سفارشهای صورت گرفته بعد از ابلاغیه معاون اول محترم ریاست جمهوری اعلام نمودند و نه علت دیگری!!!

شایان ذکر است این شرکت اعلام می‌دارد نهایت همکاری را در جهت روشن شدن موضوع خواهد داشت.

با تجدید احترام
شرکت کوشا خودرو نگین