خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش

تعویض خودرو مدیریت ارتباط با مشتریان و خدمات پس از فروش با پوروموشن های ویژه

گارانتی معتبر

گارانتی و وارانتی

کلیه خودروها دارای ۲ سال گارانتی یا ۴۰ هزار کارکرد در سراسر کشور (دارای قرارداد با کلیه نمایندگی های مجاز)

انجمن واردکنندگان

عضو انجمن واردکنندگان

شرکت کوشاخودرو عضو رسمی انجمن واردکنندگان خودرو ایران (لینک انجمن)

all-brand

Save

Back to top